วิธีการทำของ2x+3x=10
นาฬิกาปลุก3 เรือนเรือนที่1ปลุกทุกๆ12นาที
เรือนที่2ปลุกทุกๆ15นาที เรือนที่3ปลุกทุกๆ18นาที
ปลุกพร้อมกันเมื่อเวลา21:30น.นาฬิกาทั้ง3จะปลุก
พร้อมกันครั้งต่อไปเวลาอะไร

2

คำตอบ

2014-02-14T19:18:46+07:00
วิธีทำ
                        2ยกกำลัง3
                            8
                             +
                            2
                           10
  • junkung
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T22:09:37+07:00
2x+3x=10
5x=10
x=10/2
x=5

หา ค.ร.น ของ12 15 18 จะได้ 180 แล้วหาร60 จะได้ 3
ดังนั้น จะปลุกพร้อมกันอีกทีเมื่อ 00.30 น.