นักเรียนจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนหนังสือได้อย่างไร

2

คำตอบ

  • SSToey
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-14T20:07:49+07:00
ปรับตัวเข้าสู่ความพอเพียงโดยต้องมีความพอประมาณ เดินทางสายกลางไม่เบียดเบียนผู้อื่น ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
2014-02-14T20:49:38+07:00