คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-03T19:08:20+07:00
 ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลการกร และการค้า หรือ แกตต์(GATT) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการค้าของโลกให้ดำเนินไปโดยเสรี และต้องการให้การค้าของโลกเป็นไปอย่างมั่นคงและเป็นธรรม เพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการเจรจาทางการค้าพหุภาคีระหว่างภาคีสมาชิก เพื่อลดอุปสรรค และมาตรการกีดกันการนำเข้า ไม่ว่จะเป็นมาตรการทางด้านภาษีอากร หรือที่มิใช่มาตรการทางภาษีอากรก็ตาม GATT ประกอบด้วยกฎระเบียบที่ภาคีคู่สัญญาทุกประเทศต้องให้การรับรองและปฏิบัติตามในฐานะภาคีคู่สัญญา และกฎระเบียบที่ประเทศภาคีมีอิสระที่จะเลือกเป็นคู่สัญญา พูดง่ายๆก็คือขึ้นอยู่กับความสมัครใจของภาคีเองว่ามีเจตนาจะผูกพันหรือไม่นั่นเองครับ// รึป่าว