คำตอบ

2014-02-14T20:28:09+07:00
ลมบก จะเกิดขึ้นเวลากลางคืน  ลมทะเล จะเกิดขึ้นในเวลากลางวัน
  • wanoil
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T20:46:40+07:00
ลมบกจะเกิดขึ้นตอนกลางวัน พัดจากฝั่งเข้าหาทะเล
ลมทะเลจะเกิดตอนกลางคืน พัดจากทะเลเข้าหาชายฝั่ง