คำตอบ

  • SSToey
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-14T20:22:40+07:00
พญามังราย คือผู้ที่สร้างเมือง นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 1839 
ปัจจุบันก็คือเชียงใหม่นั้นเองค่ะ
  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T20:42:27+07:00
พญามังราย คือผู้ที่สร้างเมือง นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 1839
ปัจจุบันก็คือเชียงใหม่นั้นเอง