คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T20:37:31+07:00
ถ้าตามคำว่า ดินแดนอาทิตย์อุทัย (อุทัย แปลว่า ขึ้น) จะหมายถึง ประเทศที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใคร (ในทวีปเอเซีย) เพราะญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุด

แต่ถ้าพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ใช้กันแล้ว ประเทศที่เข้าสู่วันใหม่ก่อนใคร คือ นิวซีแลนด์ (จะว่าไป ก็คนละทวีป)