คำตอบ

  • wanoil
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T20:48:54+07:00
เป็น แอโฮสเตส เขียนงีป่ะน่ะ 555555555555 ได้ใช้
เป็นล่ามไง
.
.
.
 หรือถามว่า คำว่าอาชีพภาษากิดมีคำว่าไรมั่ง 555555555555