คำตอบ

  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T21:00:21+07:00
น่าจะ 86,400 วินาทีค่ะ

ไม่แน่ใจนะ
ค่ะ
เราคิดอย่างนี้ 1440 x 60 = 86400
ค่ะ ขอเพิ่มเพื่อนนะคะ
ค่ะ