คำตอบ

  • wanoil
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T21:05:39+07:00
Πr^2
( พาย r กำลัง 2 )
ป่ะ
ขอบคุนครัช
พายอายกกำลังสอง
พาย อา ยกกำลัง2
พาย อา กำลังสอง
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T21:06:44+07:00
Πr² (อ่านว่า พาย คูณ อาร์ ยกกำลังสอง) โดย π มีค่าประมาณ 22/7 และ r คือ รัศมีของวงกลม