ต้องการสูบน้ำขึ้นถังสูง 5 เมตร ในอัตรา 10 kg/s ต้องใช้เครื่องสูบน้ำที่มีกำลังเท่าไร

2

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T21:14:28+07:00
กำลัง = งานในหนึ่งหน่วยเวลางาน
ในที่นี้ คือ การยกน้ำ 10 กิโลกรัมขึ้นที่สูง 5 เมตรในเวลา 1 วินาที (อัตรา 10 Kg/s)
นั่นคือ พลังงานศักย์ของน้ำ 10 กก.ที่ความสูง 5 เมตรงาน = มวล×g×สูง (ในที่นี้ ใช้ g = 9.8m/s²)

และโจทย์ให้มาแล้วว่า ต่อ 1 วินาที
ดังนั้น กำลัง = 10×9.8×5 วัตต์ = 490 วัตต์ (หรือ 500 วัตต์ หากใช้ g=10m/s²)
2014-02-16T18:28:21+07:00