คำตอบ

  • suchanun
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-14T21:32:28+07:00
หาได้จากสูตร
K=F/S
K คือค่าคงตัว
F คือ แรง
S คือ การกระจัดหรือระยะทางที่สปริงกดลงไป