พิจารณาการแข่งกีฬาในภูมิภาค เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ซีเกมส์ครั้งล่าสุด 2013 ประเทศไทย เป็นเจ้าเหรียญทอง รองลงมาคือ เมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย

แต่พิจารณา ระดับทวีป (ไม่ได้อยู่ใน อาเซี่ยนแล้ว) คือ เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งล่าสุดคือ ปี 2010 เจ้าเหรียญทองคือ จีน ตามมาด้วย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อีหร่้าน คาซัคสถาน ไทยได้เป็นอันดับ 9

คำตอบ

  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T21:26:46+07:00
  • junkung
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T21:55:18+07:00
เขาว่ากันว่ารอบนี้ประเทศไทยประสบความสำเร็จที่สุดในอาเซียน