คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T21:23:17+07:00
เซอร์ โจเซฟ สวอน (Sir Joseph Swan) เป็นผู้คิดค้นหลอดไฟแบบมีไส้ครั้งแรกของโลก ในปี 2443 และ โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) เป็นบุคคลแรกที่จดสิทธิบัตรในการประดิษฐ์หลอดไฟจากทีมนักวิทยาศาสตร์ 20 คนที่คิดค้นหลอดไฟ