คำตอบ

2014-02-15T22:11:05+07:00
หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรปรับความรู้ 1 ปีที่นักศึกษาต่างชาติทุกคน รวมถึงนักเรียนที่จบมัธยม 6 จากประเทศไทย ต้องเรียนก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสก็อตแลนด์ ประเทศไอน์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน การเรียนปริญญาตรีสาขาทั่วไป เช่น Business, Engineering, Arts, Social Science, Humanities กับมหาวิทยาลัยของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ จะมีระยะเวลาเรียนเพียง 3 ปีเท่านั้น ซึ่งสั้นกว่าประเทศทางฝั่งอเมริกา และเอเชียรวมถึง ประเทศไทยที่ต้องใช้เวลาเรียนมาตรฐาน 4 ปี ทางหน่วยงานการศึกษาจึงตั้งกฎเกณฑ์การเรียนหลักสูตร Foundation ให้เป็นหลักสูตรบังคับที่นักเรียนต่างชาติต้องผ่านทุกคน