คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
  • wanoil
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T22:13:30+07:00
ท่องศัพท์บ่อยๆ แบบไม่ใช่ท่องจำใจจดใจจอกะจำให้ได้ เพราะมันจะจำได้แค่ระยะสั้นๆ แต่ควรท่องมันบ่อยๆประจำ เหมือนตอนเราอยู่ อนุบาลอ่า  c a t แคทแมว แหมเป๊ะ!!
และก่ออ่านสืออังกิดเยอะๆ แกรมม่าไรงี้ ไวยากร คำสับท่องๆจไๆ ครูสอนก่อตั้งใจฟัง
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T22:35:12+07:00
ขยัน ช่วยได้ครับ เริ่มจากศัพท์ที่ใกล้ตัวก่อน เช่น ศัพท์จากบทเรียน ศัพท์จากสิ่งของที่พอเจอในชีวิตประจำวัน จากนั้น ฝึกฝนทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เรื่องไวยากรณ์ (แกรมมาร์) การใช้คำเชื่อมต่างๆ 

และที่สำคัญ อย่าเพียงแค่คิด ลงมือทำด้วย เริ่มต้นจากน้อยๆ ก่อน สะสมไปเรื่อยๆ สม่ำเสมอ แล้วจะเก่งเอง