คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T22:25:09+07:00
X+7y=8
x=8-7y ...(1)

3x+2y=5 ...(2)

เอา (1) แทนใน (2)
3(8-7y)+2y=5
24-21y+2y=5
24-19y=5
24-5=19y
y=1

นำ y=1 แทนค่าใน (1)
x+7(1)=8
x=1