คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T22:45:58+07:00
3x+y=6
y=6-3x ...(1)

4x-3y=34 ...(2)

นำ (1) แทนใน (2)
4x-3(6-3x)=34
4x-(18-9x)=34
4x-18+9x=34
13x-18=34
13x=34+18
13x=52
x=4

นำ x=4 แทนค่าใน (1)
3(4)+y=6
12+y=6
y=-6 (ลบ6)