คำตอบ

2014-02-14T22:35:41+07:00
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโครงการของ ARPAnet(Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัด กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกก่อตั้ง เมื่อประมาณ ปีค.ศ.1960(พ.ศ.2503) และได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา
คำตอบที่ดีที่สุด!
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T22:40:15+07:00
หน่วยงานของทหาร ARPAnet (อาร์พาเน็ต Advanced Research Projects Agency Network) ของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา

จากนั้นพัฒนาเข้าสู่หน่วยงานด้านการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน จนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ เน้นด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน อีเมล เมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง ก็เข้าสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์  มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น