ชายคนหนึ่งลากของมวล 50 kg ไปบนพื้นราบด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอ จงหางาน กำหนดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นกับของ = 0.02 (มีคำตอบให้ 200 J)

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-15T08:03:21+07:00
งาน=แรง×ระยะทางตามแนวแรง
การเคลื่อนที่บนพื้นมีแรงเสียดทาน กรณีจะมีแรงเสียดทาน = μmg = 0.02(50)(10) = 10 นิวตัน
วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ แรงลัพธ์เป็นศูนย์ แสดงว่า ออกแรงพอดีกับ แรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ คือ 10 นิวตัน

แต่ ยังไม่มีระยะทาง จึงหางานไม่ได้
ถ้ามีคำตอบเป็น 200 จูล แสดงว่า จะมีระยะทาง 20 เมตร (เพราะ 20 เมตร × งาน 10 นิวตัน ได้ 200) โจทย์"น่าจะ"ตก ระยะทาง 20 เมตรไป