คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-15T08:07:03+07:00
งาน = แรง × ระยะทางตามแนวแรง
W = FS cosθ (θ มุมระหว่างแรงกับระยะทาง)

มวล 60 กก. คือ mg ที่มีทิศลงตั้งฉากกับพื้น แต่ทิศทางการเคลื่อนที่ขนานกับพื้น
แรงที่ม้าทำ (พามวลตัวม้าเอง วิ่งไปตามทางขนานพื้น) จะตั้งฉากกับระยะทาง

ดังนั้น ไม่น่าจะมีงานเนื่องจากแรงที่ม้าทำ (งาน=0)