คำตอบ

2013-12-26T16:04:05+07:00
ดวงอาทิตย์มีมวลคิดเป็น 99.8 เปอร์เซ็นต์ของระบบสุริยะ มวลของดวงอาทิตย์มีค่าประมาณ 2 X 10^27 ตัน ซึ่งถ้าเขียนตัวเลขออกมาจะหมายถึง 2 ตามด้วยศูนย์ 27 ตัว ดวงอาทิตย์มีมวลมากกว่าโลก 333,000 เท่า ความหนาแน่นเฉลี่ยของดวงอาทิตย์มีค่าประมาณ 90 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต (1.4 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) ซึ่งมีค่าประมาณ 1.4 เท่าของความหนาแน่นของน้ำ และน้อยกว่าหนึ่งส่วนสามของความหนาแน่นเฉลี่ยของโลก