คำตอบ

2014-02-15T09:44:46+07:00
๑.ตั้งใจเรียน
๒จดจำคำศัพท์ที่ครูสอน
๓.ฝึกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
  • PoTay
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-15T12:08:20+07:00