คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-15T08:30:13+07:00
จริงๆ เทคนิค
โดยตรงจะไม่มีนะ นอกจากจะทำจนคล่อง ลองดูไฟล์นี้ก็แล้วกันครับ
2014-02-15T11:24:39+07:00
คือเมทริกซ์ที่เกิดจากการรวมกันของเมทริกซ์อื่นสองเมทริกซ์ที่มีจำนวนแถวเท่ากันเพื่อประโยชนืในการคำนวณหาตัวผกผันของเมทริกซ์และการแก้ระบบสมการเชิงเส้น