คำตอบ

  • KimByun
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-16T21:51:21+07:00
1. กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย 
เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ จะต้องรับจากอาหารที่กินเข้าไป มี 10 ชนิด แบ่งเป็นที่จำเป็นต้องได้รับทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ 8 ชนิดคือ
- ไอโซลิวซีน (Isoleucine)
- ลิวซีน (Leucine)
- ไลซีน (Lysine)
- เมไทโอนีน (Methionine)
- ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine)
- ทรีโอนีน (Threonine)
- ทริปโตเฟน (Tryptophan)
- วาลีน (Valine)
ส่วนอีกสองชนิดจะจำเป็นสำหรับเด็กเท่านั้น ประกอบด้วย
- อาร์จีนีน (Arginine)
- ฮีสทิดีน (Histidine)

2. กรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย
เป็นกรดอะมิ โนที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นเองได้ มี 10 ชนิดคือ
- อะละนีน (Alanine)
- ไทโรซีน (Tryrosine)
- กลูตามีน (Glutamine)
- ซีรีน (Serine)
- ซีสเทอีน (Cystein)
- ไกลซีน (Glycine)
- กรดแอสปาติก (Aspartic acid)
- แอสพาราจีน (Asparagine)
- กรดกลูตามิก (Glutamic acid)
- โพรลีน (Proline)