พ่อมีไก่33521ตัวตัวเมีย2ตัว ตัวผู้33520ตัว แบ่งให้เพื่อนไปตัวผู้ไป981ตัว เหลือไก่กี่ตัว และเหลือไก่ตังผู้กี่ตัง ตัวเมียกี่ตัว

2

คำตอบ

2014-02-15T12:40:25+07:00
วิธีทำ
           พ่อมีไก่                33521                ตัว
                                               -   
            ตัวเมีย                        2                ตัว
            ตัวผู้                   33520                 ตัว
                                                 -
      แบ่งตัวผู้ให้เพื่อน             981                  ตัว
                    ไก่ตัวผู้เหลือ                     32539              ตัว   ตัวเมียเหลือ  2  ตัว 
 ตอบ  ไก่ตัวผู้เหลือ   ๓๒๕๓๙  ตัว     ตัวเมียเหลือ   ๒     ตัว