คุณภาพของโรงเรียนดังเพราะคุณภาพครูผู้สอนหรือเพราะคุณภาพนักเรียน ให้วิจารณ์เชิงบวก และเชิงลบ

1

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-15T21:52:01+07:00
คุณภาพของโรงเรียนส่วนใหญ่จะมาจากการวัดคุณภาพของนักเรียนค่ะ เช่นการสอบโอเนท
แต่คุณภาพอาจารย์ก็มีส่วนนะคะ เพราะจะมีการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการทุกปี อาจารย์แต่ละท่านต้องมีผลงานและรายงานการสอนค่ะ
-ข้อดีคือมันก็ช่วยจัดอันดับมาตรฐานโรงเรียนให้เป็นระบบโรงเรียนที่ไม่มีมาตรฐานก็จะได้ปรับปรุงแก้ไข
-ส่วนข้อเสียคือ การวัดคุณภาพอาจารย์ต้องทำผลงานส่งและผลงานนั้นจะมาจากเด็ฏค่ะ คือถ้าเด็กมีความรู้ความเข้าใจมากก็แสดงว่าครูท่านนี้มีผลงานดี ฉะนั้นความกดดันจะอยู่ที่ตัวเด็กที่ต้องเรียนให้รู็เรื่องและต้องทำการบ้านส่งมากๆเพื่อให้อาจารย์ไปเสนอค่ะ