คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-15T13:06:13+07:00
1. หาเหตุผลที่อยากเรียนให้ชัดเจนก่อน
2. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ว่าอยากเรียนไปทำไม (จากข้อแรก) และคิดว่า เมื่อไร จะได้ตามที่ต้องการ เช่น เรียนภาษาเกาหลี เพื่อดูซีรีส์เกาหลี และฟังได้ ในเวลา 2 ปี
3. แบ่งงานที่ต้องทำใน 2 ปี ออกเป็นระยะต่างๆ เช่น ระยะสั้น (1-3 เดือน) ระยะกลาง ระยะยาว (เดือนที่ 9-12)
4. เริ่มวางแผนแต่ละระยะ ว่าจะทำอะไรบ้าง เช่น ระยะสั้น เริ่มแรก ซื้อหนังสือ มากอ่าน ท่องจำตัวอักษรทั้งหมดให้จบ จากนั้นฝึกอ่านออกเสียง เขียน ตัวอักษรพื้นฐาน จากนั้น ค่อยหาหนังสือระดับกลางมาอ่าน หรือต้องการความเร็ว ก็อาจลงเรียนภาษาเกาหลีไปเลย (ควรจะได้พื้นฐานก่อนไปเรียน เพราะจะทำให้เรียนได้รวดเร็วมากขึ้น) ระหว่างนั้น อาจศึกษาโดยการดูซีรีส์ไปพลาง (อ่านซับไทเทิล เพื่อดูความหมาย และฟังเสียงเกาหลีให้ชินหูด้วยก็ได้)
5. ทำตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
2014-02-15T13:09:58+07:00
คึกษาภาษาของประเทศของเขาหรือหนังสือที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลี