คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-15T13:11:05+07:00
ปกติ เคมี ม.4 เทอมสองจะเรียนเรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ

พื้นฐานที่ต้องมี
- จำตารางธาตุหมู่ 1A-8A ได้
- ทราบว่า ออกไซด์ คลอไรด์ ซัลไฟด์ของโลหะ อโลหะ (ถ้าท่องตารางธาตุได้ ก็รู้ว่า อะไรเป็นโลหะ อโลหะ) เมื่อละลายน้ำมีฤทธิ์เป็นอะไร (กรด เบส กลาง)
- อย่าลืมท่องตัวยกเว้น
- ปฏิกิริยาต่างๆ ในหนังสือ ควรจะได้ว่าผลออกมาเป็นอะไร ถ้ามีตะกอน ตะกอน สีอะไร คือสารอะไร
- สามารถอ่านชื่อสารประกอบต่างๆ ได้
- เข้าใจเรื่องเลขออกซิเดชัน

ถ้าไม่ใช่บทนี้ เพราะ รร.แต่ละแห่งอาจเรียนไม่เหมือนกัน
บอกชื่อบทมา จะแนะนำเพิ่มเติมให้อีกที