คำตอบ

2014-02-15T15:03:39+07:00
ความสำคัญของวันอาซูรอที่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ก็คือเป็นวัน