ให้แสดงวิธีทำและหาคำตอบคะ
32 wมล์
32 ไมล์
คาลอส วิ่งน้อยกว่า ลอซ่า 23.7 ไมล์ คาลอส วิ่ง 8.3 ไมล์ ฉะนั้น ลิซ่า วิ่ง 32 ไมล์
ขอบคุณมากกกค่ะ

คำตอบ

  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-15T13:25:22+07:00
 แปลได้แบบนี้ค่ะ คาร์ลอวิ่ง 23.7 ไมล์น้อยกว่าลิซ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คาร์ลอวิ่ง 8.3 ไมล์ วิธีทางหลายไมล์ไม่ลิซ่าทำงาน ถ้าแปลก็ได้แบบนี้
ถ้าแสดงวิธีทำจะได้แบบไหนคะ
ไม่รู้ค่ะ
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T02:20:13+07:00
คาร์ลอสวิ่งได้น้อยกว่าลิซา 23.7 ไมล์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คาร์ลอสวิ่งได้ 8.3 ไมล์ แล้วลิซา วิ่งได้เท่าไร
ลิซา วิ่งได้มากกว่าคาร์ลอส 23.7 ไมล์ดังนั้นลิซาจะวิ่งได้ 23.7+8.3 = 32 ไมล์