ประเทศไทยใช้เวลามาตรฐานที่เส้นลองติจูดมาตรฐาน 105 องศาตะวันออกเวลาจะแตกต่างจากเวลามาตรฐานกรีนิช หรือเวลามาตรฐานสากลกี่ชั่วโมง(จงแสดงวิธีทำ)

1

คำตอบ

  • iLek2428
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-15T22:44:31+07:00
ประเทศไทยใช้เวลามาตรฐานที่เส้นลองติจูดมาตรฐาน 105
เส้นลองติจูด ห่างกัน 1 องศา มีระยะเวลาที่ต่างกันไป 4 นาที
ดังนั้น 4*105 = 420 นาที แปลงไปเป็นชั่วโมง ก็จะได้

420/60 = 7 ชั่วโมง

เพราะฉะนั้น เวลาประเทศไทยแตกต่างจากเวลามาตราฐานกรีนิช 7 ชั่วโมง