ศาสตร์ว่าด้วยเรื่องสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ค่ะ

คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
2014-02-15T13:48:59+07:00
ชีววิทยา  เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural science) ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิต และสิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึง โครงสร้าง การทำงาน การเจริญเติบโต ถิ่นกำเนิด วิวัฒนาการ การกระจายพันธุ์ และอนุกรมวิธาน โดยเป็นการศึกษาในทุก ๆ แง่มุมของสิ่งมีชีวิต