แล้วพวกโจทย์ปัญหาอะคะ จะทำเปนประโยคสัญลักษณ์อย่างไร
ยกตัวอย่างหน่อยครับ
. ปัจจุบันบุญเลิศมีอายุ 66 ปี เมื่อ 6 ปีล่วงมาแลว้สมศรีมีอายเุป็

12
7
ของอายุบุญเลิศ
ปัจจุบนั สมศรีมีอายกุ ี่ปี
12 7 คืออะไรครับ
12 ส่วน 7 ค่ะ ^^

คำตอบ

2014-02-15T14:34:26+07:00
Https://sites.google.com/site/sayrungphinyasri/smkar-cheing-sen-tawpaer-deiyw
ลองเข้าไปดูในลิ้งนี้ดูนะคะ
  • siralim
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-15T14:41:08+07:00
          ปัจจุบัน    อดีต
บุญเลิศ    66         60
สมศรี                  12ส่วน7 ของ 60
แอดละคะ
รับแล้วๆ
แอดเฟสได้ปะอ่า ในนี้ไม่สะดวกก
บอกในแชทๆ
โอเคค้าา