ซื้อหนังสือแบบเดียวกันมาจำนวนหนึ่งคิดเป็นเงิน200บาทถ้าหนังสือขึ้นราคาอีกเล่มละ5บาท เงินจำนวนนี้จะซื้อหนังสือได้น้อยลงกว่าเดิม2เล่ม อยากทราบว่าเดินซื้อหนังสือราคาเท่าไหร่

2

คำตอบ

  • siralim
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-15T15:19:27+07:00
ซื้อหนังสือมา เล่มละ x บาท  จำนวน v เล่ม 
ราคา 200 เท่ากับ xv ถ้าหนังสือราคาเพิ่ม 5 บาท 
เป็น x+5 บาท ต้องจ่ายเงิน x+5*v-2 เท่ากับ 200
จับเท่ากัน แก้สมการ จะได้         
2014-02-15T16:27:14+07:00
ซื้อหนังสือ เล่มละ a บาท จำนวนราคาเล่มละ 20  เท่ากับ ab ถ้าหนังสือราคาเพิ่ม 5 บาท เท่ากับ a+5 จะต้องจ่ายเงิน a+5*v-2 เท่ากับ 200 เท่ากัน