พ่อค้าซื้อส้มมาทั้งหมดเป็นเงิน 540 บาท เขาขายปลีกไปในราคากิโลกรัมละ 12 บาท ถ้าขายหมดจะได้กำไรพอที่จะซื้อส้มเพิ่มได้อีก 20 กิโลกรัม เดิมพ่อค้าซื้อส้มมากี่กิโลกรัม

2

คำตอบ

2014-02-15T15:08:16+07:00
เดิมพ่อค้าซื้อส้มมา 45 กิโลกรัม
คำตอบที่ดีที่สุด!
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T00:43:18+07:00
พ่อค้า ซื้อส้มมา x กิโลกรัม
ต้นทุนต่อกิโลกรัม ราคา 540/x บาท
ขายไป กิโลกรัมละ 12 บาท ได้เงิน 12x บาท

ขายหมดได้กำไร (กำไร=ราคาขาย-ต้นทุน) พอไปซื้อส้มราคา 540/x บาทได้ 20 กก.
12x-540 = 20(540/x)
12x
²-540x=20(540)

นำ 12 หารทั้งสมการ
x
²-45x-900=0
(x-60)(x+15)=0
x=60, -15 (ค่าลบ ไม่ใช้)

เดิมซื้อมา 60 กิโลกรัมๆ ละ 9 บาท