คำตอบ

  • siralim
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-15T15:07:20+07:00
ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เช่น จากควันรถ