คำตอบ

2014-02-15T15:36:09+07:00
๑. ใช้บอก กล่าวเล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึน
๒.โครงสร้าง คือ ประธาน + is am are + กริยาช่องที่1
๓. มีคำกริยาบางตัวที่ไม่สามารถเติม ing ได้ เพราะเป็นการกระทำที่ไม่สามารถทำได้นาน