แท้งค์น้ำมีปริมาตร 10,000 ลบ.ซม. ก้นแท้งค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ 10 ซม.
แท้งค์น้ำจะสูงเท่าไร

2

คำตอบ

  • siralim
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-15T15:23:23+07:00
จากสูตร ปริมาตร เท่ากับ กว้าง คูณ ยาว คูณ สูง 
            10000              10         10         x
             10000             100x
                 x                100