คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-15T15:23:52+07:00
หมายความว่า ให้แก้สมการ รึยังไงครับ
ค่ะ
แยกตัวประกอบของพหุนามค่ะ
ผมแก้ไขคำตอบไม่เป็นอ่า
เดี๋ยวทิ้งเมลล์ไว้ให้ผมได้มั้ย
คือ คำตอบน่ะ มันได้ (x-5)(x-13) แต่วิธีทำน่ะ ผมทำเป็ไฟล์ word ไว้อะ