คำตอบ

2014-02-15T17:19:37+07:00
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T01:59:26+07:00
พืชที่มีรากสะสมอาหาร จะมีลักษณะอวบอ้วน และมักจะเรียกว่าหัว เช่น หัวผักกาด แครอต มันสำปะหลัง มันเทศ มันแกว

(มีให้เลือกมากกว่า 3 ชนิด เลือกเอาตามใจเลยครับ)