นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เรากำลังสูญเสียวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเนื่องมาจากการตามวัฒนธรรมส่วนกลางหรือวัฒนธรรมกรุงเทพ โดยใช้เป็นต้นแบบ ทำไมคนท้องถิ่นจึงต้องเปลี่ยนตามวัฒนธรรมส่วนกลาง นักเรียนคิดว่าไม่เปลี่ยนได้หรือไม่ หรือมีวิธีผสมผสานที่นักเรียนคิดว่าดีที่สุดในสภาพการณ์ปัจจุบัน

1

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-15T21:45:33+07:00
ไม่เห็นด้วย เพราะวัฒนธรรมคือสิ่งดีงามที่คู่สังคมไทยมานานแต่จะให้ไม่เปลี่ยนไไปเลยคงไม่ได้ เพราะในสังคมปัจุบันก็มีการเปลี่ยนไปมาก ทางออกที่ดีที่สุดคือการผสมผสานวัฒนธรรมอย่าลงตัว ไม่รับมากจนเกินไป และไม่ปิดกั้นการรับวัฒนธรรมจนเกินไป