คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-15T23:53:04+07:00
เพราะความชันในเวกเตอร์ 2 มิติ คือ การเปลี่ยนแปลงของ y เมื่อเทียบกับ x
เวกเตอร์ 3 มิติ ไม่สามารถบอกได้ว่า จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอะไร เทียบกับอะไร