ภาษีที่รัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บ
ภาษีที่รัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บ ประกอบด้วย ภาษีรายได้ ภาษีขั้นต่ำของธุรกิจ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(IVA) ภาษีทรัพย์สินส่วนบุคคล (personal assets tax) ภาษีนำเข้าและส่งออก และภาษีธุรกรรมการเงินและการธนาคาร

คำตอบ

2014-02-15T18:17:03+07:00
2014-02-15T19:35:09+07:00