เป็นอาหารสำเร็จรูปที่ต้องไม่มีน้ำเหลือในส่วนประกอบค่ะ จะทำให้แห้งและห่อด้วยพลาสติกเพื่อเก็บรักษาได้นานและทานสะดวก ส่วนน้ำดื่มจะบรรจุในกระป๋องแบบพิเศษที่ทนต่อแรงดันและมีที่ปิดเปิดและหลอดดูดแบบพิเศษค่ะ
เป็นแคปซูลคะ
คำตอบเมื่อกี้เป็นอัยที่เรียนมาและเท่าที่จำได้นะคะ แต่อันนี้เอามาจากเว็บนาซ่าค่ะ
อาหารและเครื่องดื่มของนักบินอวกาศทั้งหมดผ่านกรรมวิธีอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แล้วบรรจุในถุงสุญญากาศ จากนั้นนำไปใส่ในตู้เก็บของในครัว พร้อมกับยึดด้วยผ้าตาข่าย เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารหลุดลอยออกมา ซึ่งเมื่อนักบินอวกาศต้องการจะรับประทานก็นำน้ำใส่ในถุงอาหารเล็ก
น้อย พอให้อาหารด้านในคืนสภาพ แล้วอบด้วยตู้อบความร้อนสูง ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 160-170 องศาเซลเซียส ใช้เวลาสำหรับเตรียมอาหารประมาณ 20-30 นาที คล้ายกับอาหารสำเร็จรูปทั่วไป ก่อนที่จะรับประทานนักบินแต่ละคนก็จะใช้สายรัดบนผนังในห้องครัวคาดเอวเอาไว้ จากนั้นนักบินอวกาศก็นำกรรไกรมาตัดปากถุงและรับประทาน

คำตอบ

  • jibsapzy
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-15T18:48:01+07:00
ปัจจุบันอาหารของมนุษย์อวกาศมีลักษณะเป็นแคปซูล แต่ในสมัยก่อนเป็นผงหากจะรับประทานจะต้องผสมกับน้ำ