เดือนมีนาคมปีนี้ เป้าเข้าทำงานปีแรกได้เงินเดือนๆละ60000บาทและทุกครั้งที่ทำงานครบ3เดือนเป็าจะได้รับเงินเพิ่มขึ้น10%จงหาว่าเมื่อเป้าทำงานครบ1ปีเป้าจะได้รับเงินเดือนทั้งหมดเท่าไร

1

คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T00:19:53+07:00
เงินเดือน เริ่มต้น (มี.ค.) a₁ = 60000 บาท 
เงินเดือน ไตรมาสที่ 1 (ก.ค.) a₂ = a₁+a₁/10 = (11/10)a₁ = 66000 บาท
เงินเดือน ไตรมาสที่ 2 (พ.ย.) a₃ = a₂+a₂/10 = (11/10)a₂ = (11/10)(11/10)a₁ = 72600 บาท
เงินเดือน ไตรมาสที่ 3 (มี.ค.) a₄ = a₃+a₃/10 = (11/10)a₃ =  (11/10)(11/10)(11/10)a₁ = 79860 บาท

เงินเดือนเมื่อครบปี คือ a₄ = 79860 บาท
สามารถหาในไตรมาสที่ n ได้ จากสูตร a₁×(11/10) ยกกำลัง (n-1)