ถ้าห.ร.ม.ของ3955 8015 16590 เท่ากับ c จงหาผลต่างของตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดของ c

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T01:52:09+07:00
3955 = 5×7×113
8015 = 5×7×229
16590 = 2×3×5×7×79
ห.ร.ม. คือ 5×7 = 35
ผลต่างตัวประกอบเฉพาะ คือ 7-5 = 2