ปริมาตรของทรงกลมลูกหนึ่งแปรผันกับกำลังสามของรัศมี ถ้านำโลหะทรงกลม3ลูก รัศมี3,4 และ5เซนติเมตร มาหลอมรวมเป็นลูกเดียว ทรงกลมใหม่จะมีรัศมียาวเท่าไหร่

1

คำตอบ

  • virunj
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-23T02:55:44+07:00
ปริมาตรก่อนหลอม=ปริมาตรหลังหลอม
 \frac{4}{3}*( \pi )*(3^3+4^3+5^3)= \frac{4}{3}* \pi  x^{3}
เพราะฉะนั้น
  x= \sqrt[3]{27+64+125}
  x=6 เซนติเมตร
x=รัศมีหลังหลอม