คำตอบ

  • Sabieha
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-15T19:56:48+07:00
Astronomical unit (AU)หน่วยดาราศาสตร์, หน่วยวัดระยะทางที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์มีสัญลักษณ์ AU โดยกำหนดให้ระยะเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์มีค่าเป็น 1 AU 1 AU = 1.49 x 1011 เมตร [
2014-02-15T21:18:16+07:00