คำตอบ

  • Sabieha
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-15T20:23:59+07:00
แม่เหล็ก เป็น แร่หรือโลหะที่มีสมบัติดูดเหล็กได้[1] ในประวัติศาสตร์ พบว่า สาร"Magnesian stone") ("หินแมกแนเซียน") เป็นวัตถุที่ดูดเหล็กได้ แม่เหล็ก (มาจากภาษากรีก μαγνήτις λίθος magnḗtis líthos) แม่เหล็กสามารถทำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ นั่นคือมันสามารถส่งแรงดูดหรือแรงผลัก ออกไปรอบๆตัวมันได้ แม้ว่าสนามแม่เหล็กจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่มันเป็นเกี่ยวข้อง กับคุณสมบัติสำคัญของแม่เหล็กโดยตรง ได้แก่ คุณสมบัติการดูดและการผลักกันระหว่างแท่งแม่เหล็ก เราสามารถสร้างแม่เหล็กขึ้นมาได้ วิธีแรกคือ นำเหล็กมาถูกับแม่เหล็ก วิธีที่สองคือ ป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดที่พันรอบเหล็ก แรงเหนี่ยวนำในขดลวดทำให้เหล็กนั้นกลายเป็นแม่เหล็กชั่วคราว และทำให้เกิด สนามแม่เหล็กรอบ ๆ เหล็กนั้น[2] เราเรียกแม่เหล็กแบบนี้ว่า แม่เหล็กไฟฟ้า ปัจจุบัน มีสารอื่นที่ทำให้เป็นแม่เหล็กได้ เช่น นิเกิล โคบอล แมงกานีส
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นคลื่นที่สามารถถ่ายโอนพลังงาน  โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง  สิ่งมีชีวิตจะได้รับพลังงานเหล่านี้  ทั้งจากธรรมชาติ  และจากการสร้างของมนุษย์  ซึ่งนักเรียนได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือรังสีกับ มนุษย์ในด้านต่าง ๆ มาแล้ว จะเห็นว่า  สิ่งมีชีวิตมีปฏิสัมพันธ์กับรังสี  โดยการนำรังสีมาใช้ประโยชน์มากมายหลายด้าน แต่จะมีข้อห้าม  แนวปฏิบัติ  หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรังสี  ที่นักเรียนทราบและพบเห็น  เช่น  การห้ามไม่ให้มองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า  ขณะเกิดสุริยุปราคา  การใช้ร่มกันรังสีอัลตราไวโอเลต  หรือทาครีมกันแดดเมื่อต้องอยู่กลางแสงแดด  การที่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีต้องติดกลักฟิล์มสำหรับวัดปริมาณรังสี  การใส่ชุดป้องกันอันตรายจากรังสี  ตลอดจนการเก็บ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไว้ในน้ำลึก
ประโยชน์ของแม่เหล็ก

        จากการศึกษาสมบัติของแม่เหล็ก ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ได้นำแม่เหล็กมาสร้างเป็นส่วนประกอบของ สิ่งของเครื่องใช้ ต่าง  ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย เช่น

         1. ใช้ติดที่ประตูตู้เย็น
              แม่เหล็กจะถูกใส่ไว้ที่ประตูโดยมีแผ่นยางหุ้มเพื่อทำให้ประตูตู้เย็นปิดสนิท ป้องกันไม่ให้ความเย็นออกมาจากตู้

         2. ใช้ติดที่ฝากล่องดินสอและฝากระเป๋า 
              เพื่อให้ฝากล่องดินสอ และฝากระป๋องสามารถดูดติดกับตัวกล่องดินสอและตัวกระเป๋าได้

         3. ใช้ติดป้องกันประตูกระแทก แม่เหล็กจะถูกติดไว้กับผนังและที่ประตูจะติดสารแม่เหล็ก เมื่อเปิดประตู แม่เหล็กที่ผนังจะดูดสารแม่เหล็กที่บานประตูไว้ จึงทำให้บานประตูไม่ปิดกระแทกเมื่อมีลมพัด

         4. ใช้คัดแยกวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กออกจากวัตถุอื่น ๆ 
              ปัจจุบันเราทิ้งสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ใช้แล้วปะปนกันเป็นขยะ จึงได้มีการนำแม่เหล็กมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ในการคัดแยกสิ่งของที่ทำจาก เหล็กหรือทำจากวัสดุที่เป็นสารแม่เหล็กเพื่อนำกลับไปใช้งานอีก

          5. ใช้หาทิศ แม่เหล็กจะหันขั้นวเหนือไปทางทิศเหนือ และจะหันขั้วใต้ไปทางทิศใต้เสมอ ดังนั้นเราจึงใช้แม่เหล็กทำเข็มทิศ

          6. ใช้ทำเครื่องกำจัดเศษเหล็ก โดยดูดเศษเหล็กจากที่หนึ่งไปกองไว้อีกที่หนึ่ง

          7. ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหลายชนิดมีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบอยู่ภายในตัวเครื่อง เช่น โทรศัพท์ เครื่องดูดฝุ่น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องซักผ้า เป็นต้น และถ้าไม่มีแม่เหล็กเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำงานได้

          8. ใช้ประดิษฐ์เป็นของเล่น ของเล่นหลายชนิดจะมีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ของเล่นนั้นเล่นได้

          9. ช่วยในการทำงาน เช่น ปลายไขควงบางชนิดเป็นแม่เหล็ก เพื่อช่วยดึงดูดตะปูเกลียวตัวเล็ก ที่เราจับไม่ถนัดมือ ช่วยทำให้ขันตะปูเกลียวได้สะดวกขึ้น


2014-02-15T20:28:18+07:00
แม่เหล็ก เป็น แร่หรือโลหะที่มีสมบัติดูดเหล็กได้
ประโยชน์
ใช้บันทึกข้อมูล
ใช้ในการแพทย์ เคมี
งานดูดโลหะเช่นประตูตู้เย็น
แยกขยะโลหะออกจากกองขยะ
ใช้ทำเข็มทิศ เครื่องใช้ในครัวเรือน โครงงานวิทยาศาสตร์ ของเล่น ยานพาหนะ รถไฟความเร็วสูง และอุปกรณไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
โทษคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก่อให้เกิด รังสีแกมมา รังสีอินฟราเรด ซึ่งรังสีพวกนี้มีทั้งประโยชน์และโทษต่อมนุษย์