ถ้าก้อนหิน 2 g ตกจากที่สูง 2 m จากปลายสปริง ในแนวดิ่ง ตกลงมากระทบสปริงจะถูกกดไปเป็นระยะเท่าใด ถ้าสปริงมีค่าคงตัว 40 N/m (3.61 m/s)

2

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-15T23:25:45+07:00
จากกฎอนุรักษ์พลังงาน
พลังงานศักย์จากที่สูง 2 เมตร+ระยะที่สปริงหดตัว x เมตร = พลังงานศักย์ยืดหยุ่นที่ทำให้สปริงยุบไป x เมตร
mgh=(1/2)ks²
(2×10⁻³)(10)(2+x)=(1/2)(40)x²

เมื่อแก้สมการแล้วจะได้
x=0.045224 เมตร, -0.044224 เมตร (ค่าลบไม่ใช้) หรือ 4.5 ซม.

(จากโจทย์ที่ให้มา วงเล็บ 
(3.61 m/s) ไม่แน่ใจว่าคืออะไร เพราะหน่วยระยะที่สปริงหด น่าจะเป็นเมตร หรือ ซม.)
  • poom203
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-16T14:30:56+07:00
พลังงานโน้มถ่วง=พลังงานศักย์ยืดหยุ่น
mgh = 1/2kx
² 
(2)0.002(10)(2) =40x²
0.08/40 = x² 
0.002 = x² 
0.0447 = x  สปริงถูกกดลงไป 0.045 m หรือ 4.5 cm
ปล.ได้คำตอบเหมือนคห.1 แต่ไม่รุว่าจะถูกไม๊ วิธีทำไม่เหมือนกัน